Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Weldaden van het lachen

Uittreksel uit mijn LACHdagboek, dd. 12 november 2014

Ik voelde mij deze namiddag gewéldig in mijn sas tijdens mijn (allereerste) lezing over 'weldaden van het lachen', niet in het minst dank zij de professionele ondersteuning van een collega die niet alleen haar laptop ter beschikking stelde voor mijn presentatie maar ook ter plekke bewees dat ze de knepen van het (onthaal)vak nog niet had verleerd. Ik ben er mij van bewust: het is een luxe zo'n rechterhand aan je zijde; het maakte het mogelijk dat ik na de initiatie lachyoga in alle rust nog een aantal individuele vragen kon beantwoorden van o.m. juffen van kleuter- en lagere schoolkinderen. En de deelnemers zelf (een 20-tal), die droegen ook hun steentje bij tot het welslagen van deze lachworkshop in een dienstencentrum om "U" tegen te zeggen.

Ik kreeg van het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers te Middelkerke twee uur de tijd om het thema 'weldaden van het lachen' op mijn manier uit te werken.

Ik koos voor een tweedelige workshop met tussenin een pauze voor een drankje of een sanitaire stop (met een volle blaas deelnemen aan een lachsessie vraagt immers om problemen).

Ik startte met een presentatie. Fotootjes en humoristische afbeeldingen ondersteunden de theorie die ik doorspekte met anecdotes en voorbeelden uit de praktijk.
Ik maakte dankbaar gebruik van de audio-visuele en andere middelen die het dienstencentrum ter beschikking stelde: een beamer, een draadloze microfoon, een projectiescherm, zelfs ... een podium. Aanvankelijk zou ik op het podium op een stoel zitten en op die manier mijn laptop bedienen.  
Gelukkig kreeg ik net voor de start een ingeving: zet de stoel aan de kant en doe rechtstaand jouw verhaal. Ik volgde mijn intuïtie en dat was  voor mij een schot in de roos. Ik heb ontdekt dat ik mezelf op die manier veel meer ruimte geef om mijn verhaal te brengen en gemakkelijker verbinding kan maken met het publiek.
Het interactieve aspect van de presentatie - de deelnemers beantwoordden enkele vragen over hun lach-gedrag met ja-groene en neen-rode blaadjes - zorgde voor een grotere betrokkenheid van de deelnemers.  

Na een korte pauze namen de deelnemers, waaronder één man - deel aan een initiatie lachyoga volgens het stramien dat ik gebruik in vivapo's lachclub.  Op die manier konden de deelnemers proeven van lachen zonder reden, maar vooral de theorie in de praktijk omzetten.  Dat lachen aanstekelijk werkt bijvoorbeeld.

Een aantal van hen hadden zo zeer de smaak te pakken dat ze achteraf zeer concrete vragen stelden.  De presentatie en de initiatie lachyoga inspireerden ter plekke enkele leerkrachten van kleuters en kinderen uit het lager onderwijs. Een andere deelneemster zag in een initiatie lachyoga een activiteit voor begeleiders en vrijwilligers van  Ziekenzorg. De enige mannelijke deelnemer wilde zich inschrijven voor de lachyoga in vivapo's lachclub volgende maandag. Een aantal deelnemers informeerden of ze in het Oostendse lachyoga zouden kunnen beoefenen, of op regelmatige basis in het dienstencentrum De Stille Meers zelf.  Waarom ook niet?